Ett självständigt liv (ESL)

Utbildningar för arbetsgrupper och enskilda i Steg för steg-manualen

Utbildning i ESL och manualen Steg för Steg ges för hela arbetsgrupper (på plats hos uppdragsgivaren eller digitalt) eller enskilda intresserade. För närvarande finns cirka 20 licensierade utbildare i Sverige.

Utbildning ges för arbetsgrupper, blivande metodstödjare/stödpedagoger samt för de som själva önskar bli utbildare i metodiken. Utbildningarna vänder sig till dig som i ditt arbete träffar personer med psykisk ohälsa och medföljande psykiska funktionshinder oavsett om du arbetar inom psykiatriska verksamheter, inom SiS eller kommunalt stöd (socialpsykiatri).

Grundutbildning i ESL/Steg för steg

Grundutbildningar i ESL omfattar vanligen fyra till fem heldagar. Utbildningsdagarna bygger på föreläsningar, rollspel där deltagarna själva får prova de olika momenten samt gruppdiskussioner. Mellan utbildningsdagarna ges utrymme för inläsning och att prova metodiken i det egna arbetet med brukare.

Utbildning till metodstödjare/stödpedagogik i ESL/Steg för Steg

Utbildningen ges vanligen under loppet av ett halvår med cirka ett utbildningstillfälle per månad. Målsättningen är att deltagarna både ska få en egen fördjupad kunskap om och förståelse för ESL-metodiken och att kunna stödja implementering i arbetsgrupper. En förutsättning är att deltagarna har egna uppdrag inom sin organisation som kan fungera som övningstillfällen som diskuteras under handledning.

Utbildning för blivande utbildare

Behovet av utbildare inom ESL-pedagogiken är glädjande nog växande, både inom enskilda större organisationer och riktat mot psykiatri och socialpsykiatri i allmänhet. Utbildningen till utbildare vänder sig till dig som har grundutbildning samt gedigen erfarenhet av att arbeta med ESL/Steg för Steg. Under utbildningen får du fördjupade metodkunskaper samt även pedagogisk fördjupning om att förmedla kunskap till andra. Inom utbildningens ram ska deltagarna genomföra ett utbildningsuppdrag under handledning. 

Licensierade utbildare

För närvarande finns cirka 20 licensierade utbildare i ESL, kontakta Eva-Lena Borell för kontaktuppgifter. De utbildare som har egna hemsidor har loggan nedan som bevis på licensiering. 

Har du frågor om ESL-metodiken eller är intresserad av att diskutera kring utbildning och implementering kan du kontakta Eva-Lena Borell.